Disclaimer

Disclaimer

De website van Studio Daan is en onderdeel van Studio Daan hairstyling verder te noemen Studio Daan .
De webmaster van Studio Daan zet zich maximaal in om deze site permanent beschikbaar te houden en om fouten in de inhoud van de website te vermijden.

Studio Daan kan de beschikbaarheid en juistheid van de op deze website voorkomende gegevens niet volledig garanderen.
Studio Daan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op deze website weergegeven gegevens,
behalve wanneer deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Studio Daan. Ook kan Studio Daan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van andere websites waarnaar een hyperlink wordt gelegd op deze site,

noch voor de schade die zou kunnen resulteren uit het raadplegen van deze sites.
De informatie op deze site wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden. Studio Daan kan niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid. Hoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld,
kan Studio Daan niet garanderen dat informatie die op deze site is geplaatst, volledig en juist is.
Gegevens die op deze site voorkomen, mogen niet zonder toestemming van Studio Daan  gebruikt worden, behalve indien het uitsluitend persoonlijke doeleinden betreft.
Vragen en opmerkingen aangaande de site kunt u per e-mail stellen.